Viešieji pirkimai

Viešajam sektoriui

 • Jei jūs esate valstybės ar savivaldybės valdymo institucija..
 • Jei jūs esate viešasis ar privatusis juridinis asmuo, kurio veikla yra daugiau kaip 50 procentų finansuojama iš valstybės ar savivaldybių biudžetų arba kitų valstybės ar savivaldybių fondų lėšų (tame tarpe ES paramos lėšų)..

Jūs esate perkančioji organizacija

Perkančioji organizacija viešuosius pirkimus atlieka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu, poįstatyminiais teisės aktais (Vyriausybės nutarimais ir ministrų įsakymais), Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais bei rekomendacijomis, supaprastintų pirkimų taisyklėmis.

Viešojo pirkimo vykdymas daugiapakopė sistema, kurios kiekvienas žingsnis yra besąlygiškai svarbus norint teisėtai ir tinkamai įsigyti prekės, paslaugas ar darbus. Bet ar kiekvienoje perkančioje organizacijoje dirba kompetentingi skaityti įstatymus bei kitus teisės aktus darbuotojai, turintys patyrimo kaip juos įgyvendinti?

Todėl mes siūlome pagalbą

 • planuojant pirkimus,
 • rengiant pirkimo dokumentus,
 • sprendžiant probleminius viešųjų pirkimų klausimus,
 • bendraujant su tiekėjais,
 • rengiant sutartis,
 • sprendžiant kylančius ginčus,
 • dokumentuojant visas viešųjų pirkimų procedūras,
 • organizuojame vidinius mokymus jūsų personalo apmokymui,
 • atliekame viešųjų pirkimų auditą

 

Privačiam sektoriui

Valstybinis sektorius kasmet atlieka apie 38 000 viešųjų pirkimų, kurių metu įsigyjama prekių, paslaugų ar darbų už daugiau nei 3 mlrd. euru.

Europos Komisijos veikla viešųjų pirkimų srityje daugiausia nukreipta į lygių galimybių sukūrimą, kad visų bendrovių pasiūlymai turėtų vienodus šansus laimėti konkursus neatsižvelgiant į jų dydį ir kilmę. Taigi šiandien patekti į šia rinką jokių dirbtinių barjerų nebeliko…

Dabar pats tinkamiausias metas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose !

Prekių, paslaugų ar darbų pardavimas viešajam sektoriui skiriasi nuo paprastos verslo praktikos: griežtai reglamentuotos pirkimų procedūros, imperatyviai nustatytos pirkimų sąlygos, prekių paslaugų ar darbų atrankos kriterijai, terminai ir kt. Pageidaujantys dalyvauti viešuosiuose konkursuose turėtų tinkamai įvertinti savo galimybes ir nustatyti kokias prekes, paslaugas ar darbus galėtų pasiūlyti. Jei niekada nedalyvavote tokiuose konkursuose ar galite tikėtis sėkmės? Pagrindiniai reikalavimai tiekėjui: finansinė ekonominė būklė, technininės žinios ir pajėgumai. Įvertink savo galimybes ankščiau nei kiti. Kreipkitės nemokamai konsultacijai dabar !

O taip pat atkreiptinas dėmesys, kad viešasis sektorius įsigydamas prekes, paslaugas ar darbus vadovaujasi ES standartais ir normatyvais. Todėl konkurencingos kainos čia dažnai yra didesnės negu privačiame sektoriuje.

Ketinantiems dalyvauti konkursuose teikiame konsultavimo ir teisines paslaugas:

 • Pasiūlymo pirkimui parengimas ir pateikimas (nuo A iki Z);
 • Konkretaus pirkimo dokumentų įvertinimas ir išvadų/ pasiūlymų pateikimas;
 • Bendravimas su perkančiąja organizacija: prašymų paaiškinti sąlygas pateikimas, pretenzijų ir pan. dokumentų rengimas, gautų atsakymų analizė ir įvertinimas;
 • Tiekėjo pasiūlymo atitikimo pirkimo sąlygoms įvertinimas;
 • Individualūs viešųjų pirkimų mokymai.