Darbo teisė

Darbdaviams

Siūlome paslaugas:

 • Darbo teisės auditas – nepriklausomas įmonės, įstaigos ar organizacijos darbo teisinius santykius reglamentuojančių dokumentų patikrinimas ir išvados pateikimas, kai nurodoma, ar Kliento įmonės darbo teisės dokumentacija visais reikšmingais atžvilgiais atitinka nuolat besikeičiančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, taip pat identifikuojamos darbdaviui rizikingos sritys, siekiant išvengti ginčų su darbuotojais.
 • konsultacijos darbo teisės klausimais (komandiruočių, darbo ir poilsio laiko, įdarbinimo, atleidimo iš darbo, apmokėjimo už darbą, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės, darbo bei kolektyvinių sutarčių vykdymo ir kitais darbo teisės klausimais);
 • kliento atstovavimas derybose su darbuotoju ar jų atstovais;
 • darbo, kolektyvinių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų pareiginių nuostatų, konfidencialumo bei nekonkuravimo susitarimų ir kitų įmonės vidinių dokumentų rengimas;
 • susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo projektų rengimas;
 • kliento atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • užsienio piliečių įdarbinimas;
 • besimokančių asmenų / praktikantų įdarbinimas;
 • kitos su darbo teise susijusios paslaugos.

 

Darbuotojams

Siūlome paslaugas

 • atlyginimo išieškojimas;
 • konsultacijos darbo teisės klausimais (komandiruočių, darbo ir poilsio laiko, įdarbinimo, atleidimo iš darbo, apmokėjimo už darbą, darbuotojo bei darbdavio atsakomybės, darbo bei kolektyvinių sutarčių vykdymo ir kitais darbo teisės klausimais);
 • kliento atstovavimas derybose su darbdaviu;
 • darbo, kolektyvinių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, darbuotojų pareiginių nuostatų, konfidencialumo bei nekonkuravimo susitarimų įvertinimas;
 • susitarimų tarp darbdavio ir darbuotojo projektų rengimas;
 • kliento atstovavimas darbo ginčuose ikiteisminėse darbo ginčų nagrinėjimo institucijose;
 • kitos su darbo teise susijusios paslaugos.